Hubnutí: Spočítejte si

Váha a výška člověka by měly být v rovnováze. Hodně napoví například BMI nebo BMR. Zjistěte, jak na tom jste.

spocitejBody Mass Index (BMI)

BMI neboli index tělesné hmotnosti je tím nejjednodušším a dalo by se říct i nejprimitivnějším pomocníkem ke zjištění, jak na tom se svou váhou jste. Tento poměrně jednoduchý výpočet stanovil v první polovině 19. století belgický matematik Adolphe Quetelet.

Své BMI podle něj spočítáte, jestliže svou výšku v metrech na druhou vydělíte od své váhy:

             hmotnost
BMI = ________
             výška2   (v metrech)


Výsledky pod 18,5 se považují za podváhu, 18,5 - 25 ideální váhu, 25 - 30 nadváhu a od 35 za obezitu. Nebezpečné jsou přitom hodnoty nižší než 16,5 (těžká podvýživa) a nad 40 (morbidní obezita).

Jedná se však o skutečně to nejednodušší hledisko, které nijak nebere v potaz věk, tělesnou stavbu, množství svalstva a podobně. Přesné hodnoty vám naměří specializovaný lékař nebo odborník.

BMI kalkulačka

Vaše váha (kg):
Vaše výška (cm):

Vaše BMI:
Co to znamená:

Basal Metabolic Rate (BMR)

BMR neboli Bazální metabolismus je ukazatel množství energie, které tělo dokáže samo spotřebovat jen svou vlastní činností a v klidovém stavu. pravidelně s ním u svých pacientů pracují sestry a lékaři, nicméně i základní výpočet může poskytnout orientační údaje o tom, kolik vaše tělo spotřebuje kalorií. Opět ovšem platí, že se nejedná o přesné a směrodatné údaje, ty dokáže stanovit jen lékař nebo odborník. Jiné výpočty se používají pro tělo sportovce, jiné pro netrénovaného člověka s normální váhou a zcela rozličné pro tělo obézního jedince.

K výpočtu se používá několik druhů rovnic (Cunninghamova, Harris-Benedictova, Katch-McArdlova, Mifflinova, Schofieldova, Quenouilleova, Owenova, Bernsteinova a mnoho dalších). Některé jsou přesnější, jiné méně.

Použít lze například následující výpočty: rovnici s váhou nebo rovnici s váhou a výškou. Výsledek určí orientačně spotřebu těla v MJ za den, tedy kolik megajoulů potřebuje vaše tělo k životu.

Výpočet 1 - muži:
18-30 let: 0,0669 x váha v kg + 2,28
vaha30-60 let: 0,0592 x váha v kg + 2,48
více než 60 let: 0,0563 x váha v kg + 2,15

Výpočet 1 - ženy:
18-30 let: 0,0546 x váha v kg + 2,33
30-60 let: 0,0407 x váha v kg + 2,9
více než 60 let: 0,0424 x váha v kg + 2,38

Výpočet 2 - muži:
18- 30 let: 0,06 x váha v kg – 1,31 x výška v m + 0,473
30- 60 let: 0,0476 x váha v kg – 2,26 x výška v m - 0,574
více než 60 let: 0,0478 x váha v kg + 2,26 x výška v m - 1,07

Výpočet 2 - ženy:
18-30 let: 0,0433 x váha v kg + 2,57 x výška v m - 1.18
30- 60 let : 0,0342 x váha v kg + 2,1 x výška v m - 0,0486
více než 60 let: 0,0356 x váha v kg + 1,76 x výška v m + 0,0448